START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w sprawie sposobu przygotowania i przeprowadzenia wysłuchania dziecka

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 26 lutego 2024 roku w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania i przeprowadzenia wysłuchania dziecka oraz warunków, jakim mają odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich wysłuchań.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opinia z dnia 4 czerwca 2022 roku Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenia Sędziów Themis dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wpisanego do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM pod numerem UD292.

Opinia Stowarzyszenia dotycząca projektu zamin ustawy o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 5 grudnia 2021 roku w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie z dnia 14 października 2021r ustawy o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD 261)

Opinia Stowarzyszenia dotycząca projektu zmian Ustawy o zmianie ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 23 listopada 2021 roku dotycząca projektu zmian Ustawy o zmianie ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk UD 297 dotyczący zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) .

Opinia Stowarzyszenia w temacie zaproponowanych zmian w ustawach: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 22 listopada 2021 roku w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie Ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Druk senacki  nr 550).

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30.03.2015 - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wyraża stanowczy sprzeciw odnośnie regulacji przewidzianej w § 229 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce dotyczące statusu Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno - Konsultacyjnych

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw dotyczących statusu Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno -Konsultacyjnych.

Opinia w sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce z uznaniem przyjmuje inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do zmiany unormowań zawartych w art.58 kro i art.107 kro. Dotychczasowe brzmienie przepisu art.58 kro ograniczało sędziów oraz strony w szukaniu optymalnych rozwiązań, szczególnie uwzględniających interes dziecka rozwodzących się rodziców. Doprowadzało do nierównowagi stron i podziału na rodzica pierwszoplanowego i drugoplanowego, nawet w sytuacjach, kiedy takie rozgraniczenie nie było potrzebne.


[1] 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet