START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT KONKURSY  DOŁĄCZ DO NAS


Dołącz do Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce


Członkiem zwyczajnym może być sędzia w szczególności zajmujący się problematyką rodzinną, opiekuńczą i postępowania w sprawach nieletnich oraz pracownik naukowy zajmujacy się problematyką rodzinną, opiekuńczą i nieletnich. Członkostwo nie ustaje w przypadku przejścia tych osób do orzekania w innych sprawach lub w stan spoczynku. Członkiem nadzwyczajnym może być kurator sądowy, a także inna osoba współpracująca z sądami rodzinnymi.

Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd właściwego terenowo Koła Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkostwo w Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych w Polsce nabywa się z chwilą złożenia deklaracji i oświadczenia gotowości uiszczania składek członkowskich.

Więcej informacji o członkostwie w Stowarzyszeniu (prawa i obowiązki) znajduje się w Statucie Stowarzyszenia.


   Pobierz plik: Deklaracja członkowska


©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet