START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT KONKURSY  DOŁĄCZ DO NAS


Dołącz do Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce


Ze Statutu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych wynika, że członkiem zwyczajnym może być sędzia, w tym sędzia w stanie spoczynku. Członkostwo nie ustaje w przypadku przejścia sędziego do innego zawodu prawniczego. Członek zwyczajny ma prawo do: czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, odczytach, kursach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystania z urządzeń Stowarzyszenia, zwracania się bezpośrednio do wszystkich władz Stowarzyszenia, noszenia odznaki organizacyjnej.

Członkiem nadzwyczajnym może być pracownik naukowy zajmujący się problematyką rodzinną, opiekuńczą i nieletnich a także osoba wykonująca czynności, o których mowa w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich, jeżeli uzyskała pisemną rekomendację przynajmniej trzech członków zwyczajnych.

Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego i nadzwyczajnego podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i oświadczenia gotowości uiszczenia składek członkowskich.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub sądownictwa rodzinnego.

Więcej informacji o członkostwie w Stowarzyszeniu (prawa i obowiązki) znajduje się w Statucie Stowarzyszenia.


   Pobierz plik: Deklaracja członkowska


©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet