START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1690 z dnia 3 września 2019 r., opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Ustawa, nowelizując oba te akty prawne, zmierza do objęcia kontrolą placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, i w związku z tym nakłada nowe obowiązki na sąd opiekuńczy wzorem rozwiązań dotyczących wizytowania szpitali psychiatrycznych i domów pomocy społecznej na podstawie art. 43 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, jednak w ograniczonym w stosunku do dotychczasowych obowiązków zakresie.

Do ustawy o pomocy społecznej wprowadza się rozwiązanie, zgodnie z którym, dyrektor lub kierownik domu pomocy społecznej może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez mieszkańca będącego osobą z zaburzeniami psychicznymi terenu domu pomocy społecznej, w przypadku gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu tego mieszkańca. Może to jednak zrobić wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia. Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej a przepisy określają zakres informacji, które pismo to ma w sobie zawierać. Osoba przebywająca w placówce, w tym również osoba ubezwłasnowolniona, jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę mogą wystąpić do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się placówka, z wnioskiem o uchylenie ograniczenia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się dom pomocy społecznej. Sąd rozpatruje taki wniosek nie później niż w ciągu 14 dni od jego złożenia. Opisany mechanizm dotyczy również placówek zapewniających opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku cierpiącym na zaburzenia psychiczne.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 4 października 2019 r., jednak niektóre z przepisów z dniem 1 stycznia 2020 r.


   Pobierz plik: USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2019-09-04
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet