START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Aktywność Stowarzyszenia na forum międzynarodowym

W dniach 27-28 października 2017 roku w Hadze odbyło się spotkanie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich, w którym wzięły udział sędzia Katarzyna Kościów Kowalczyk oraz dr Magdalena Arczewska - przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.Pierwszy dzień spotkania poświęcony był na obrady Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich. Jego celem było ustalenie szczegółowych kwestii związanych z organizowanym w maju 2018 roku w Paryżu Światowym Kongresie Sędziów Rodzinnych (w załączeniu plakat oraz kwestionariusz zgłoszeniowy). Patronem honorowym wydarzenia jest UNESCO, w którego siedzibie odbędzie się kongres. Hasłem przewodnim kongresu będzie wzmacnianie wymiaru sprawiedliwości dla dzieci. Tegoroczny światowy kongres dotyczył będzie w szczególności dyskusji wokół następujących zagadnień:
  • globalny trend w kierunku zaangażowania dzieci w brutalny ekstremizm i zapobieganie temu zjawisku,
  • potrzeba skuteczniejszych sposobów ograniczenia przestępczości nieletnich i ich recydywy,
  • ulepszanie mechanizmów ochrony dzieci w trudnej sytuacji, w tym wczesnej prewencji
Zgłoszenia referentów będą przyjmowane do dnia 26 stycznia 2018 roku.Drugi dzień spotkania miał charakter merytoryczny, czego podkreśleniem było miejsce obrad uczestników - siedziba Wydziału Prawa Uniwersytetu w Lejdzie. Całodzienne spotkanie poświęcone było dyskusji i wymianie poglądów na temat przebiegu postępowania wobec nieletnich dopuszczających się czynu karalnego, w szczególności innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w tym zakresie. Uczestnicy wysłuchali wykładu dr Yannicka VAN DEN BRINKA na temat rozwiązań dotyczących postępowania wobec nieletnich w holenderskim systemie prawnym. Warto podkreślić, że zgodnie z holenderskim prawem, odpowiedzialności karnej nie ponosi nieletni do 12 roku życia, a postępowanie w związku z popełnieniem czynu zabronionego dotyczy nieletnich w wieku 12 - 18 lat z pewnymi wyjątkami (nieletni w wieku 16-17 lat może być sądzony jak dorosły, młody dorosły w wieku do 23 lat może być sądzony jak nieletni).Dla porównania, w świetle polskich rozwiązań, gdy nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia, wówczas co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Bardzo wartościową częścią spotkania była zaplanowana na popołudnie wizyta uczestników w jednym z największych zakładów poprawczych w Holandii, który mieści się w Lejdzie. Sędziowie z całej Europy mieli okazję porównania praktycznych rozwiązań jakie stosowane są w Holandii. Spotkali się także z wychowawcami oraz dyrektorką placówki. Jak wyjaśniono, do najistotniejszych wyzwań systemu należy praca z nieletnimi recydywistami, wielokulturowość podopiecznych, a także praca z nieletnimi o specjalnych potrzebach (w placówce funkcjonuje grupa dedykowana nieletnim o ilorazie inteligencji poniżej normy). Podkreślano też, że obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości Królestwa Holandii kładzie nacisk na programy które są nastawione na pracę w ramach rodziny we współpracy ze wszystkimi jej członkami.


   Pobierz plik:
WORLD CONGRESS ON - JUSTICE FOR CHILDREN

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2017-12-29
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet