START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiany we władzach Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce pragnie poinformować, że w związku z rezygnacją sędzi Ewy Waszkiewicz z funkcji Prezesa Zarządu, złożoną w dniu 10 marca 2015r., na stanowisko to wybrana została dotychczasowa Wiceprezes, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu Dorota Hildebrand - Mrowiec. Zarząd był w tym wyborze jednomyślny. Z kolei jej miejsce zajęła dr Magdalena Arczewska, zaś sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk została zastępcą sekretarza.

Uroczystość oficjalnego pożegnania sędzi Ewy Waszkiewicz odbędzie się pierwszego dnia XVII Kongresu Sędziów Rodzinnych w Zakopanem.

Zarząd Stowarzyszenia wyraża przekonanie, że w pamięci członków Stowarzyszenia oraz sędziów uczestniczących w minionych latach w corocznych kongresach, dotychczasowa Prezes jako kierująca działalnością Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce przez 17 lat, pozostanie znakomitym organizatorem tych niezapomnianych zakopiańskich spotkań. Jest także osobą, której na sercu leżało dążenie do zachowania odrębności sądownictwa rodzinnego i potrzeba zmian legislacyjnych z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich służących dobru dziecka i rodziny.

Dziękujemy pani sędzi Ewie Waszkiewicz za wspólnie spędzone chwile, żywimy przekonanie, że pozwoli nam czerpać z Jej długoletniego doświadczenia i nie odmówi nam swego wsparcia.

Początki działalności Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce sięgają okresu międzywojennego. Stowarzyszenie reaktywowało się w 1987r. Stosunki prawno - rodzinne unormowane zostały w jednym akcie prawnym w formie kodeksu w roku 1950r. Wspominamy o tym po to, aby zwrócić uwagę całego środowiska na minione lata polskiej historii, w którą wpisała się również działalność naszego Stowarzyszenia. Posiadamy za sobą szereg pozytywnych doświadczeń w pracy na rzecz umacniania niezależności i ochrony rodziny, doskonalenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych sędziów oraz osób współpracujących z sądownictwem rodzinnym. W naszą działalność było i jest zaangażowanych wielu sędziów z całej Polski. Integrowaliśmy środowisko prawnicze, działając w pełnej harmonii, ze zrozumieniem potrzeb wynikających ze zmian zachodzących w naszym Państwie.

Wyrażamy przekonanie, że powstały rozłam w środowisku rodzinnym, to jedynie chwilowa potrzeba spojrzenia z innej perspektywy na zagadnienia dotykające nas w codziennej służbie. Zwracamy się zatem w tym miejscu do wszystkich osób zaangażowanych w prace dwóch Stowarzyszeń Sędziów Rodzinnych, w kontekście owego rysu historycznego, o podjęcie próby wspólnej realizacji tych samych zamierzeń, jakie legły u podstaw ruchu zrzeszającego sędziów rodzinnych. Ze swojej strony deklarujemy wolę współpracy na wszelkich płaszczyznach, w sferze szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz nieletnich, mając na uwadze troskę o interes polskiej rodziny i dobra dziecka.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2015-03-24
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet