START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Oświadczenie ZG Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w sprawie projektu zmiany zasad wynagradzania sędziów

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce popiera stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i wyraża swoje najwyższe zaniepokojenie treścią przedstawionego przez Ministerstwo Finansów kolejnego projektu ustawy zmierzającej do obniżenia wynagrodzenia sędziów.

Nie sposób nie zgodzić się bowiem z treścią uchwały zarządu Stowarzyszenia "Iustitia", że projekt przedstawiony przez Ministerstwo Finansów ma na celu doprowadzenie do stałego i stopniowego obniżania wynagrodzeń sędziów w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju i przywrócenie stanu, w którym sędziowie będą - jak w poprzednim ustroju - zdecydowanie najgorzej zarabiającymi prawnikami w Polsce.

Niestety w kręgach władzy wykonawczej są osoby, które konsekwentnie dążą do obniżenia wynagrodzeń przedstawicieli władzy sądowniczej, widząc w tym szansę na podporządkowanie władzy sądowniczej -władzy wykonawczej.

Wzywamy przedstawicieli władzy wykonawczej do niezwłocznego zaniechania czynności zmierzających do obniżenia wynagrodzeń sędziów polskich. Jakiekolwiek działania w tym zakresie będą sprzeczne z treścią art. 178 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenia odpowiadające godności urzędu i zakresowi obowiązków.

Niezależnie od tego, co już jest wartością samą w sobie, stanowiąc zamach na akt prawny tej rangi, zabieg ów uderzy w prawo obywateli do sądu, rozumianego jako organu procedującego według najwyższych standardów, gdyż w złożeniu skupiającego w swoich szeregach najzdolniejszych prawników, motywowanych do zasilania kadry sądowniczej także poprzez ofertę właśnie godnej płacy. Jej obniżenie jest równoznaczne z obniżeniem prestiżu naszego zawodu, spowoduje zatem odpływ takich osób od zawodu sędziego i tym samym w dalszej perspektywie wpłynie na jakość orzecznictwa.

Warszawa 2013-06-21

Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2014-06-24
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet