START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 20 września 2017 roku, Zakopane

Sędziowie rodzinni zgromadzeni na XIX Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, który odbył się w dniach od 17 do 21 września 2017 r. w Zakopanem, podjęli uchwałę następującej treści:Sędziowie rodzinni:
 1. ponownie apelują do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz do mediów o obiektywne i rzetelne przedstawianie społeczeństwu wizerunku i działalności sądownictwa rodzinnego oraz stanowczo sprzeciwiają się nieuzasadnionej krytyce i personalnym atakom na sędziów, a także działaniom podważającym autorytet wymiaru sprawiedliwości;
 2. dostrzegają potrzebę reformy sądownictwa, mającą na celu poprawę jego funkcjonowania i zapewnienia obywatelom realizacji należnego im prawa do wnikliwego i sprawnego rozpoznania ich spraw, poprzez m.in. uproszczenie procedur i ograniczenie kognicji sądów, a także poprzez rzetelną edukację prawną społeczeństwa, ukierunkowaną na informowanie oraz wyjaśnianie opinii publicznej obowiązującego prawa i związanych z jego realizacją procedur;
 3. w zakresie sądownictwa rodzinnego postulują jako najpilniejsze:
  1. wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego przepisów dotyczących postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych, w tym określenie roli kuratora rodzinnego w tym postępowaniu;
  2. niezwłoczne wprowadzenie odrębnych przepisów proceduralnych w zakresie spraw prowadzonych na podstawie tzw. ustaw medycznych;
  3. zmianę przepisów poprzez umożliwienie szpitalowi udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawach dotyczących przyjęcia osoby do szpitala psychiatrycznego na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;
  4. zmianę przepisów w zakresie tworzenia, funkcjonowania i doboru kadr Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów celem zapewnienia sądom rodzinnym sprawnego i merytorycznego diagnozowania na potrzeby toczących się postępowań;
  5. zmianę przepisów w zakresie postępowań dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem, w celu poprawy ich efektywności;
  6. uproszczenie procedur alimentacyjnych;
  7. zmianę przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego w sprawach rodzinnych, z uwagi na szczególny charakter i specyfikę tych spraw, celem usprawnienia postępowania na tym etapie i zapobiegania przewlekłości.


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2017-10-06
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet