START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


XVII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - program

"Dziecko i rodzina w dobie otwartych granic"
Zakopane, 6-10 września 2015 r.


Honorowy patronat:
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf
Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr hab. Romana Hausera

PROGRAM KONGRESU

niedziela, 6 września 2015 r.


Przyjazd uczestników, kolacja od godz. 18:00.

poniedziałek, 7 września 2015 r.


moderator Katarzyna Kościów-Kowalczyk Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi

godz. 7.30 - 9.00 śniadanie
godz. 9.30 - 10.15 Otwarcie obrad XVII Kongresu przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - Dorotę Hildebrand-Mrowiec, Sędzia Sądu
Rejonowego w Zamościu, podziękowania dla byłej Prezes Ewy Waszkiewicz za wieloletnie działania na rzecz środowiska sędziów rodzinnych. Wystąpienia zaproszonych gości.
godz. 10.15-11.00 "Dziecko i rodzina w dobie otwartych granic - perspektywa brytyjska"
Avril Calder - Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich (International Association of Youth and Family Judges and Magistrates IAYFJM)
godz. 11.00 - 11.30 przerwa na kawę
godz. 11.30 - 11.45 "System Informacji Prawnej Legalis i jego zastosowanie w sprawach rodzinnych" - dr hab., prof. Przemysław Polański, Wydawnictwo C.H.Beck
godz. 11.45-13.00 "Praktyczne aspekty stosowania rozporządzeń unijnych w prawie rodzinnym"
Dr Sylwia Jastrzemska - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Oławie, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, autorka licznych artykułów na tematy związane z prawnymi aspektami integracji europejskiej, publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
godz. 13.00-14.00 "Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach o rozwód"
Ewa Litowińska-Kutera - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wizytator do spraw obrotu zagranicznego w sprawach cywilnych
godz. 14.00-15.00 obiad
godz. 15.00-17.00 Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
godz. 19.00 uroczysta kolacja

wtorek, 8 września 2015 r.


moderator Ewa Ważny - Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

godz. 7.30 - 9.00 śniadanie
godz. 9.30 - 11.00 "Problemy orzecznicze w sprawach dotyczących opieki i kurateli, zasady przyznawania wynagrodzenia opiekunom i kuratorom"
"Aktualne zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Kodeksie postępowania cywlinego oraz ustawach szczególnych w sprawach rodzinnych."
Prof. dr hab. Henryk Haak - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym Komentarza do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
godz. 11.00 - 11.30 przerwa na kawę
godz. 11.30 - 13.00 "Sprawy o uregulowanie i wykonywanie kontaktów z małoletnimi dziećmi"
Dorota Trautman - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich, pełni funkcję koordynatora do spraw mediacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
godz. 13.00 - 14.00 "Rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi zawarte w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia i wyroku rozwodowym"
Jolanta Solarz - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, były wizytator do spraw cywilnych
godz. 14.00 - 15.00 obiad
godz. 15.00 - 16.00 "Omówienie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych"
Dr Helena Ciepła - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, doktor nauk prawnych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym Komentarza do Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wykładowca Uczelni Łazarskiego
godz. 19.00 kolacja w restauracji Kraina Smaku

środa, 9 września 2015 r.


moderator Katarzyna Wieraszko Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

godz. 7.30 - 9.00 śniadanie
godz. 9.30 - 10.15 "Standardy wysłuchania dziecka"
Alicja Budzyńska - Fundacja Dzieci Niczyje, koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom, psycholog, biegła sądowa
godz. 10.15-11.30 "Okoliczności istotne przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej"
Prof. dr hab. Jacek Wierciński - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, autor wielu publikacji naukowych w tym Komentarza do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
godz. 11.30-12.00 przerwa na kawę
godz. 12.00-14.00 "Sztuka mówienia"
Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk - językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
godz. 14.00 - 15.00 obiad
godz. 16.30 - 17.30 Spektakl Teatru Grodzkiego
godz. 18.00 kolacja, biesiada przy ognisku

czwartek, 10 września 2015 r.


godz. 7.30 - 9.00 śniadanie
godz. 9.30 - 11.00 Podsumowanie konferencji, przyjęcie uchwały i zakończenie obrad
Prowadzenie Dorota Hildebrand-Mrowiec, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Miejsce obrad: Hotel Tatra Zakopane ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane tel. 182001717, 182001714
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, ul. Akademicka 1 , 22- 400 Zamość, tel. 668628950


   Pobierz plik: Program XVII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2015-04-15
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet